Enerji Sözlüğü
 

Açma Kesme Bedeli : Dağıtım şirketinin enerji kesme ve açma işlemlerine karşılık müşteriden aldığı bedeldir.

Aktif Enerji Bedeli : Elektrik şebekesinden iletilen aktif gücün zaman ile çarpımından elde edilen elektrik enerjisinin yalın bedelidir.

Belediye Tüketim Vergisi : Aktif Enerji ve Kayıp Kaçak Bedeli üzerinden ticarethaneden %5, sanayiden %1 oranında alınarak müşterinin bağlı olduğu belediyeye iletilen bedeldir.

Çok Zamanlı Tarife : Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için farklı fiyat uygulanan tarifedir. Gündüz dönemi: 06:00-17:00 Puant dönemi: 17:00 – 22:00 Gece dönemi: 22:00 – 06:00

Dağıtım Bağlantı Bedeli : Dağıtım şirketinin müşteriyi dağıtım şebekesine ilk kez bağlarken yaptığı masraflara karşılık aldığı bedeldir.

Dağıtım Şirketi : Belirlenen bir bölgede elektriğin dağıtımından sorumlu tüzel kişiliktir. Türkiye’de 21 Elektrik dağıtım bölgesi bulunmaktadır. Dağıtım Şirketlerinin tamamı özelleştirilmiş olup devlet kontrolünde işletilmektedir.

Elektrik Enerjisi Fonu : Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje ve denetim faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Aktif Enerji ve Kayıp Kaçak Bedeli üzerinden % 1 oranında alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilen bedeldir.

Fatura Dönemi : Bir ayın ilk günü saat 00:00'da başlayan ve aynı ayın son günü saat 24:00'de biten süredir.

İletim Bağlantı Bedeli : TEİAŞ’ın müşteriyi iletim şebekesine ilk kez bağlarken yaptığı masraflara karşılık aldığı bedeldir.

Perakende Satış Hizmet Bedeli : Tedarik Şirketlerinin müşterilere sağladıkları faturalama ve tahsilat hizmetleri ile tüketici hizmetleri merkezi aracılığıyla verdikleri hizmetlere karşılık belirlenen bedeldir.

Reaktif Bedeli : Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteriler için reaktif enerjiye ilişkin olarak belirlenen sınırların aşılması durumunda dağıtım şirketi tarafından alınan bedeldir.

Reaktif Enerji : Elektrik devrelerinde, akımla gerilimin aynı fazda olmaması sebebiyle kaybedilen enerji miktarıdır.

Sayaç Okuma Bedeli : Dağıtım şirketlerinin sayaç okuma hizmetlerine karşılık aldığı bedeldir. Bu bedel tüm dağıtım sistemi kullanıcıları için abone grubu ve bağlantı durumu dikkate alınarak okuma başına belirlenmektedir.

Serbest Tüketici : Elektrik tüketimi Serbest Tüketici Limiti’ni geçen tüm gerçek veya tüzel kişilerdir. Serbest tüketiciler elektriğini istediği tedarik şirketinden alma hakkına sahiptir.

Serbest Tüketici Limiti : Bir tüketicinin Serbest Tüketici olabilmesi için 1 sene içinde tüketmesi gereken elektrik enerjisi miktarıdır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2015 yılı için bu miktarı 4.000 kWh olarak belirlemiştir.

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’dir. Türkiye sınırları içerisinde elektriğin iletilmesinden sorumlu devlet kurumudur.

Tek Zamanlı Tarife : Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için tek fiyat uygulanan tarifedir.

TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’dir. Türkiye’de kamunun ilk ve tek tedarik şirketi olan devlet kurumudur.

TRT Payı : Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamı üzerinden %2 oranında alınarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na iletilen bedeldir.

Enerji Sözlüğü

Elektrik terimleri hakkında bilgier

Enerji Sözlüğü

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği Hakkında Bilgiler

Enerji Verimliliği Nedir?

Bayilik

İndirimli Elektrik Satışı Yapmak İçin Başvurun

Bayilik Başvurusu

İndirimli Elektrik Nedir?

Yıllık elektrik tüketim miktarınız 2000 kWh(Aylık ortalama 68TL) üzerinde ise "Serbest Tüketici" olursunuz ve aboneliğinizi farklı firmalara taşıyarak indirimli elektrik fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Aboneliğinizi değiştirince aldığınız elektrik değişmez. Yine aynı elektriği daha ucuz kullanırsınız.

Serbest Tüketici Nedir?

Yıllık elektrik tüketim miktarınız 2000 kWh(Aylık ortalama 68TL) üzerinde ise "Serbest Tüketici" olarak adlandırılırsınız. Serbest Tüketici hakkını kazanan elektrik aboneleri elektrik tedarikçilerini değiştirebilirler.

Serbest Tüketici Nasıl Olunur?

EPDK tarafından belirlenen yıllık toplam elektrik tüketimi 2000 kWh (aylık ortalama 68 TL'ye denk gelir) ve üzerinde olan kişiler "Serbest Tüketici" olabilmektedir. Elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda mevcut elektrik sisteminizde her hangi bir teknik değişiklik olmaz ve elektrik bağlantınıza herhangi bir işlem yapılmaz.

kWh ve MWh'ın Anlamı Nedir?

Her elektronik cihazın bir gücü, yani Watt'ı vardır ve bu değer genellikle üzerinde yazar. Bu Watt miktarı ne kadar yüksekse o kadar çok elektrik harcar. Örneğin ortalama bir televiyon 200 Watt, ütü ise 2500 Watt'tır. Dolayısı ile 1 saat televizyon izlemekle 1 saat ütü yapmak için harcanan elektirk miktarı oldukça farklıdır. Her 1000 Wh'a 1 kWh denilmektedir.

Faturalandırma

İndirimli elektrik aboneliğiniz başlayınca artık faturalarınızı EWE Enerji'ye ödersiniz. Elektrik sayaçlarınız yine bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. EWE Enerji okunan sayaç tüketim verilerine göre indirimli olarak size fatura keser.

Enerji Verimliliği

Dünyadaki toplam enerji tüketimi günümüzde yaklaşık 13 milyar TEP’tir ve her sene bu tüketim yaklaşık %2,3 oranında artmaktadır. Bu tüketimin 9 milyar TEP’i binalar ve sanayi tesislerinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda tüketilen enerjinin %20’sinden tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu sayede sanayi ve binaların enerji tüketimlerinden yılda yaklaşık 1 trilyon TL’lik bir tasarruf söz konusudur.

Sorularınız ve Başvuru için

İletişim Formu