Enerji Verimliliği 

Enerji Verimliliği

Dünyadaki toplam enerji tüketimi günümüzde yaklaşık 13 milyar TEP’tir ve her sene bu tüketim yaklaşık %2,3 oranında çoğalmaktadır. Bu tüketimin 9 milyar TEP’i binalar ve sanayi tesislerinde yer almaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda tüketilen enerjinin %20’sinden tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu sayede sanayi ve binaların enerji tüketimlerinden yılda yaklaşık 1 trilyon TL’lik bir tasarruf etmek söz konusudur.

Binalarda Enerji Verimliliği

İnsanların yaşam alanları oluşturan binaların ısıtma, soğutma ve işletme yükleri azaltırak enerji verimliliği sağlamak mümkündür. Yeni teknolojiler, yanlış işletme yöntemlerinin düzeltilmesi ve gerçek enerji tüketimlerine göre sistem tasarımının değiştirilmesi ile verimlilik artışı gerçekleştirilebilir.

Ön Etüd

Ön etüd çalışması sayesinde, enerji tüketim verileri ve konusunda uzman kişilerin tecrübelerine dayalı gözlemleri, mevcut mimari, elektriksel ve mekanik tesisat projeleri ile enerji verimliliği artışı sağlayabilecek noktaları belirlemek mümkün hale gelecektir. Bu sayede hem yapılan temel yanlışlıkların önüne geçilebilir hem de enerji maliyetleri hafifletmiş olur.

Etüd

Etüd çalşması ile enerji tüketimleri ve proseslerin uzman kişiler tarafından yerinde gözlemleri sonucu potansiyel fırsatlar tespit edilir. Daha sonra belirlenen fırsatların detaylı fizibilite çalışmaları için spesifik ölçümler yapılır. Kalibrasyonlu cihazlar ile yapılacak mekanik ve elektriksel ölçümler sonucu elde edilen veriler ile yapılabilirlik çalışmaları hazırlanmaktadır.

Detay Etüd

Detay etüd çalışması, binaya uygun yeni teknolojileri uygulanabilirliğini, hatalı işletim yöntemlerinin belirlenmesi ve tüketim profiline uygun tasarım proje çalışmalarını içerir. Enerji tüketim verileri, mevcut tesisat ve yerleşim planları, tüm proses aşamaları, branşlardaki uzmanların saha çalışmasındaki tespitleri ile elde edilen veriler detaylı olarak inceleme sağlanır. Enervis 360’ Enerji Analizi sonucu verimsizlik tespit edilen tüm ekipmanlar belirli zaman aralığında ölçülmektedir. Elde edilen ölçüm sonuçları doğrultusunda uygun projelendirme yapılarak, yatırım maliyeti ve geri dönüş süreleri hesaplanmaktadır. Bu çalışma sonucunda binanın tüm enerji tüketim noktaları gözden geçirilerek, gerçek enerji verimliliği potansiyeli tespit edilir.

Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayi tesislerinin en önemli maliyetlerinden biri de enerji maliyetidir. Günümüzde enerji verimliliği, hem maliyetlerin azaltılması hem de çevresel performansı arttırılması açısından önemi gittikçe artan bir kavramdır.

Ön Etüd

Üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen tüm cihazların listesi, mimari, mekanik ve elektriksel projelerin incelenmesi sonrası uzmanlar tarafından yapılan saha ziyareti yapılır. Tüm gözlemler ışığında enerji verimliliğini arttırıcı potansiyeller ile birlikte ön etüd çalışması yapılır.

Etüd

Etüd çalışmasında, üretim ve enerji tüketim verileri, mimari ve tesisat projeleri ışığında yapılan ilgili sektörde konusunda uzman personeller ile birlikte saha ziyareti yapılır. Tespit edilen projeler için spesifik ölçümler yapılır. Ölçüm sonuçları doğrultusunda yapılan fizibilite çalışması ile birlikte yatırım maliyetleri ve geri dönüş süreleri belirlenmiş olur.

Detay Etüd

Tesise ait üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen cihazların kurulu güçleri ile birlikte mimari, elektriksel ve mekanik projeler incelenir. Konusunda uzman ekip ile tesis ziyareti gerçekleştirilir. Yeni üretim teknolojileri, tespit edilen işletme yanlışlıkları, tüketim profili doğrultusunda potansiyel iyileştirme projeleri belirler. Bu veriler doğrultusunda gerekli ölçümler yapılarak fizibilite çalışmalarını meydana getirmektedir. Bu sayede tesisin tümünde yapılabilecek iyileştirmeler rapor halinde müşteriye sunulur.

Yenilenebilir

Ülkemiz rüzgar, su, güneş ve biyo yakıtlar açısından oldukça zengindir. Bu potansiyelin yeni ve daha verimli teknolojiler ile birlikte değerlendirilip yatırıma dönüştürülmesi, hızla büyüyen ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin çevre dostu yöntemlerle karşılanmasında büyük önem sağlamaktadır. Bu önemin farkında olan EWE, yenilenebilir enerji alanında sahip olduğu know-how ve tecrübeden de yararlanarak Türkiye’de güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji fırsatlarının yatırıma dönüştürülmesinde keşif, projelendirme, sistem ve ekipman tedariği, uygulama ve servis hizmetleriyle müşterilerine kapsamlı ve özel çözümler sağlamaktadır.

Enerji Sözlüğü

Elektrik terimleri hakkında bilgier

Enerji Sözlüğü

Enerji Verimliliği Nedir?

Enerji verimliliği Hakkında Bilgiler

Enerji Verimliliği Nedir?

Bayilik

İndirimli Elektrik Satışı Yapmak İçin Başvurun

Bayilik Başvurusu

İndirimli Elektrik Nedir?

Yıllık elektrik tüketim miktarınız 2000 kWh(Aylık ortalama 68TL) üzerinde ise "Serbest Tüketici" olursunuz ve aboneliğinizi farklı firmalara taşıyarak indirimli elektrik fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Aboneliğinizi değiştirince aldığınız elektrik değişmez. Yine aynı elektriği daha ucuz kullanırsınız.

Serbest Tüketici Nedir?

Yıllık elektrik tüketim miktarınız 2000 kWh(Aylık ortalama 68TL) üzerinde ise "Serbest Tüketici" olarak adlandırılırsınız. Serbest Tüketici hakkını kazanan elektrik aboneleri elektrik tedarikçilerini değiştirebilirler.

Serbest Tüketici Nasıl Olunur?

EPDK tarafından belirlenen yıllık toplam elektrik tüketimi 2000 kWh (aylık ortalama 68 TL'ye denk gelir) ve üzerinde olan kişiler "Serbest Tüketici" olabilmektedir. Elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda mevcut elektrik sisteminizde her hangi bir teknik değişiklik olmaz ve elektrik bağlantınıza herhangi bir işlem yapılmaz.

kWh ve MWh'ın Anlamı Nedir?

Her elektronik cihazın bir gücü, yani Watt'ı vardır ve bu değer genellikle üzerinde yazar. Bu Watt miktarı ne kadar yüksekse o kadar çok elektrik harcar. Örneğin ortalama bir televiyon 200 Watt, ütü ise 2500 Watt'tır. Dolayısı ile 1 saat televizyon izlemekle 1 saat ütü yapmak için harcanan elektirk miktarı oldukça farklıdır. Her 1000 Wh'a 1 kWh denilmektedir.

Faturalandırma

İndirimli elektrik aboneliğiniz başlayınca artık faturalarınızı EWE Enerji'ye ödersiniz. Elektrik sayaçlarınız yine bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. EWE Enerji okunan sayaç tüketim verilerine göre indirimli olarak size fatura keser.

Enerji Verimliliği

Dünyadaki toplam enerji tüketimi günümüzde yaklaşık 13 milyar TEP’tir ve her sene bu tüketim yaklaşık %2,3 oranında artmaktadır. Bu tüketimin 9 milyar TEP’i binalar ve sanayi tesislerinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda tüketilen enerjinin %20’sinden tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu sayede sanayi ve binaların enerji tüketimlerinden yılda yaklaşık 1 trilyon TL’lik bir tasarruf söz konusudur.

Sorularınız ve Başvuru için

İletişim Formu